Р
Понедельник, 19.11.2018, 04:53

ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"
Код за ЄДРПОУ:  14309729
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [1]
Повідомлення [5]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів
12.03.2013, 14:45
Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 11.04.2013
Дата публікації 12.03.2013
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Юридична адреса* 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83-А
Керівник* Кожухар Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0433621104
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод", надалі "Товариство”
(місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А ) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні їдальні;
дата та час проведення зальних зборів - 11 квітня 2013 року о 12 год.00 хв;
місце проведення реєстрації акціонерів - Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні їдальні;
час початку реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – 11 год. 00 хв. 11квітня 2013 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – 11 год. 45 хв. 11квітня 2013 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 5 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 
7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та норматив розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. 
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова , 83 А, в відділі праці та заробітної плати, в робочі дні з 08-30 до 12-00 за попереднім записом по тел:/04336/-2-24-31.Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Собко Володимир Євгенійович.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Довідки за телефоном: / 04336/ 2-24 -31
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 12669 10182
Основні засоби 2899 2995
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4593 4066
Сумарна дебіторська заборгованість 3708 2957
Грошові кошти та їх еквіваленти 996 164
Нерозподілений прибуток 3370 2416
Власний капітал 9004 8050
Статутний капітал 53 53
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3665 2132
Чистий прибуток (збиток) 1341 2566
Середньорічна кількість акцій (шт.) 211001 211001
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 295 312
ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод"
Повідомлення опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" №46 (1550) від 07.03.2013р.
Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 213 | Загрузок: 0
ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"  © 2011- 2018  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу