Р
Понедельник, 19.11.2018, 05:53

ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"
Код за ЄДРПОУ:  14309729
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [1]
Повідомлення [5]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів
22.03.2016, 19:35

Тип информації

Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата проведення загальних зборів:

21.04.2016

Дата публікації

22.03.2016

Найменування емітента*

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Юридична адреса*

24500, Вінницька обл., Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А

Керівник*

Кожухар Валерiй Олександрович - Голова правління. Тел: 0433621104

 

 

Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод", надалі “Товариство”

(місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А ) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

 місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні їдальні;

дата та час проведення зальних  зборів – 21  квітня 2016року о 12 год.00 хв;

місце проведення реєстрації акціонерів – Вінницька  обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні їдальні;

час початку реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – 11 год.00 хв. 21 квітня 2016 року;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – 11 год.45 хв. 21 квітня 2016 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15 квітня  2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт правління про підсумки фінансово – господарської  діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік та норматив розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку  денного акціонери можуть ознайомитися за адресою Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова , 83 А, в відділі праці та заробітної плати, в робочі дні з 08-30 до 12-00 за попереднім записом по тел:/04336/2-24-31. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Собко Володимир Євгенійович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідки за телефоном: / 04336/ 2-24 -31

 

                 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

25447

18083

Основні засоби

2958

3361

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

7647

6810

Сумарна дебіторська заборгованість

6097

5429

Грошові кошти та їх еквіваленти

8728

2465

Нерозподілений прибуток

7796

7174

Власний капітал

23286

16207

Статутний капітал

53

53

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2161

1876

Чистий прибуток (збиток)

7796

7174

Середньорічна кількість акцій (шт.)

211001

211001

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

140

301

 

ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод"

Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 119 | Загрузок: 0
ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"  © 2011- 2018  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу