Р
Понедельник, 19.11.2018, 04:41

ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"
Код за ЄДРПОУ:  14309729
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [1]
Повідомлення [5]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів
13.03.2017, 11:07

Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод", надалі "Товариство"

(місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А ) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні їдальні;

дата та час проведення зальних зборів – 13 квітня 2017 року о 12 год.00 хв;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – з 11 год.00 хв. до 11 год. 45 хв. __ квітня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07 квітня 2017 року.

Порядок денний

 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
 8. Про виплату дивідендів.
 9. Схвалення укладених правочинів Товариством
 10. Надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
 11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в відділі праці та заробітної плати, в робочі дні з 08-30 до 12-00 за попереднім записом по тел:/04336/2-24-31. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Собко Володимир Євгенійович, начальник ВПЗП Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.http://jampprilad.at.ua

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

35418

25447

Основні засоби

3075

2958

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

9272

7647

Сумарна дебіторська заборгованість

2550

6097

Грошові кошти та їх еквіваленти

20341

8728

Нерозподілений прибуток

8690

7796

Власний капітал

30807

23286

Статутний капітал

53

53

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

4611

2161

Чистий прибуток (збиток)

8690

7796

Середньорічна кількість акцій (шт.)

211001

211001

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

237

140

Правління ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод"

Категория: Повідомлення | Добавил: Admin
Просмотров: 108 | Загрузок: 0
ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"  © 2011- 2018  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу