Р
Понедельник, 19.11.2018, 05:07

ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"
Код за ЄДРПОУ:  14309729
Ви увійшли як 
Гость 
Вітаю Вас
Гость
Вход / Выход / RSS 
 

Вид інформації
Особлива інформація [1]
Повідомлення [5]
Меню сайта
Пошук
Главная » Файлы » Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2014, 04:31

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       КОЖУХАР ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
    М.П.   11.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 24500 Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль ВОРОШИЛОВА, 83А
4. Код за ЄДРПОУ 14309729
5. Міжміський код та телефон, факс 0433621104 0433621104
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці jampprilad.at.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2014 припинено повноваження Член правлiння Антипко Михайло Львович АВ 053947
20.01.2000 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ " ЯПЗ" (Протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Член правлiння Антипко Михайло Львович, Паспорт АВ 053947 20.01.2000 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Частка в Статутному капіталі емітента, якою володіє особа 0,00% від загальної кількості. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Звільнення відбулось на підставі заяви Антипко М.Л. в зв'язку з виходом на пенсію. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
10.04.2014 обрано Член правлiння Брушньовського Вадима Михайловича АВ 491656
27.08.2002 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ " ЯПЗ" (Протокол №19 від 10.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання на посаду Член правлiння - Брушньовського Вадима Михайловича, паспорт АВ №491656 виданий 27.08.2002р. Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Частка в Статутному капіталі емітента, якою володіє особа 0,00% від загальної кількості. Строк, на який призначено особу: до перевиборів правління в 2017 році. Посади, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер конструктор ВАТ " ЯПЗ", в.о. головного інженера ПАТ " ЯПЗ" (на строк лікарняного), головний інженер ПАТ " ЯПЗ". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Категория: Особлива інформація | Добавил: Admin
Просмотров: 125 | Загрузок: 0
ПРАТ "Ямпільський приладобудівний завод"  © 2011- 2018  
 
 
||| Умови утримання сайту |||   Ваш Інтернет без реклами =Відключити рекламу